Om Elna

I mit arbejdsliv, i relationer, i familien har det glædet mig, når jeg har set, at mennesker tager skridt i egen retning. Når den enkelte gør sig fri af gamle mønstre, og følger det, de har lyst til og ikke blot følger, hvad de tror, der forventes af dem eller hvad andre gør. Det giver glæde for den enkelte og nye udfoldelsesmuligheder. Og det glæder mig.

Som lærer på en daghøjskole i en årrække lå det mig på sinde at inspirere eleverne til at mærke efter, hvad der var af betydning for den enkelte.

Det samme gjorde sig gældende i selvhjælpsgrupperne. De delte deres situation med hinanden og opdagede, at andre havde det måske mere eller mindre, som de selv havde det. Det giver vækst og selvværd.

Det har været en drivkraft i mit liv, at lytte, inspirere ved at give eksempler, ved nu at sende ”Velkommen til jorden” ud i verden.

Hvad betyder noget for dig?

Hvad giver dit liv værdi?

Mit budskab er at bringe glæde og håb. Og mit bidrag på den rejse er at invitere til Assisi Velsignelse og livssamtaler. Vil du hellere fordybe dig i det skrevne ord så besøg gerne min blog ‘Breve fra Elna’ eller læs om min bog ‘Sjælens hjem – Assisi‘.

Kærligst Elna