”Velkommen til jorden”

Assisi velsignelse

En velsignet heling, som knytter sig meget op af det indre barn. På den måde, at det indre barn, kan være levende og nysgerrig livet igennem. Velsignelsen lægger et lys om det indre barn på en måde, at det netop vedblivende holder sig levende også når vi ældes. Den støtter dig i at folde dig ud i den retning, som er din, så din rejse i livet kan blive mere flydende. Som voksne kan vi ofte glemme det indre barn. Vi bliver fornuftige og der er så meget vi skal. ”Velkommen til Jorden” skubber til sten, der måtte være på vejen, som derved forløses og rejsen kan gå videre.

I 2021 har jeg formidlet “Velkommen til jorden” over zoom hver mandag aften. Her i 2022 har jeg en pause i at være udadfarende til mere blot at være, med hvad der er. Og til at lave en opgradering af hjemmesiden.

Den velsignede heling ” Velkommen til jorden” modtog jeg i Assisi over en årrække. Ved afsked med Assisi var jeg oppe på bjerget for at sige tak og for at give en ofring til stedet og Assisi. Her blev jeg mødt af den store moder. Hun Takkede mig for samarbejdet og gav mig på ny en velsignelse. Hun sluttede af med at sige: ” Tag alt det, du har modtaget i Assisi med til Danmark, og når tid er giv det videre til andre mennesker.”

Inden afrejsen var jeg også nede i Santa Maria Basilikaen, for at sætte mig ind i kapellet Portiuncola og for at sige tak til Frans og Klara. Igen blev jeg mindet om: ”Det du har oplevet i Assisi, det er integreret i dig. Du tager det med dig, og når tid er, giver du det videre”.

I det sidste halve års tid har det presset sig mere og mere på i mit indre, at komme ud med det, der ligger mig på hjerte. I den forbindelse kom ”Velkommen til Jorden” op. Jeg begyndte at bruge den på mig selv. Hurtigt fik jeg lyst til at formidle den til andre for at få en fornemmelse af, hvilken effekt, den havde. Der er kommet mange tilbagemeldinger af vidt forskellig art. Som vidner om, hvor vidtfavnende velsignelsen er.