Min kære veninde Nina, ønskede sig ”Velkommen til Jorden” her hos mig.
Det kom der denne beretning ud af.

25. April 2021

Jeg modtog idag velsignelsen “ Velkommen til jorden” af Elna.

Jeg har ofte besøgt Assisi og er ofte blevet trukket tilbage dertil. Velsignelsen i dag gjorde det klart for mig hvorfor, jeg igen og igen måtte tilbage.

Fra velsignelsen i dag:

🦋Det var nemt at sætte intentionen og et klart ja til at modtage denne velsignelse. Den første sansning jeg mærkede var Frans af Assisis klare og stille nærvær. Og jeg var straks tilbage til det hellige bjerg Monte Subasio. Jeg huskede vandringen fra Assisi by og vejen op ad bjerget med mange detaljer. Og jeg mærkede en kendt lykkefølelse bare ved at være på bjerget.

Ordet HELLIGHED kunne jeg høre i mit indre øre. Og en stærkere tilstand af overgivelse fylder mig på “sofaen” hos Elna. Jeg mærker udvidelsen i mit energisystem og hjertet åbner mere. Jeg ved i mit hjerte, at det er knyttet til dette bjerg. Det hellige bjerg.

Så en indre afventen……

Ordene LIVETS ÅNDEDRÆT hører jeg så i mit indre øre. Ok jeg ved i mit hjerte at det knytter sig til forbindelsen med de højere dimensioner og min fysiske tilværelse. Det ER forbindelsen. Jeg fyldes af taknemmelighed for dette berigede liv, jeg har fået mulighed for at leve.

Så en indre afventen……..

Ordene SKABELSEN hører jeg i mit indre øre. Og ved at det gælder alt, der er skabt, og alt er skabt i Guds billede. Og at det også gælder min eksistens. Det er ret overvældende, men muligt at tage denne ubetingede kærlighed ind, der knytter sig til denne erkendelse og det klare spejl, det også er.

Jeg har under hele velsignelsen flash back til en oplevelse jeg havde for ca. 3 år siden netop på bjerget. Hvor jeg så hele bjerget oplyst og udstrålende et kæmpe lysvæld.

Så en indre afventen………

Ordet GUDSVELSIGNELSE hører jeg for mit indre øre. Og jeg ved at det er knyttet til Gudslyset, som jeg har oplevet på bjerget.

Til sidst mærker jeg igen Frans Af Assisis nærvær og hører han siger til mig: “ Derfor kom du her”

Hidtil har jeg egentlig ikke vidst, hvad en velsignelse er og hvad er forskellen mellem en velsignelse og healing?  Idag oplevede jeg velsignelse som en ren spejling af min oprindelighed, set med Guds øjne.

Det føles stort og dog enkelt. 🦋

Hjertelig tak Elna for at stille dig til rådighed for denne velsignelse.